Privil Ehitus OÜ on loodud 2005 aasta. Ehitustöid on teostatud nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele. Ehitustöid teostatakse kõikjal Eestis.

Meie eesmärgiks on pakkuda alati kvaliteetset ning usaldusväärset ehitusteenust.

Privil Ehitusel on ka MTR registreering. Firma juhtiv töötaja omab Ehitusjuht III kvalifikatsiooni.

Ehitusjuht III on pädev juhtima ehitustöid, teostama omanikujärelevalvet järgmiste tööde teostamisel (vt. ka www.eeel.ee kodulehelt):
a) projekteeritud maapinnast kuni 15 meetri kõrguste hoonete ehitus
b) sarrustatud plaatide ja talade (tavaline sarrustus) ehitus sildega ≤10 m
c) lihtseinte ja postide ehitus
d) lihtsamate vundamentide ehitus
e) valmiselementidest konstruktsioonide ehitus
f) muud hoone katte- ja kandetarindid sildega ≤10 m
g) tehnosüsteemide ehitus
h) tehnorajatiste ehitus

Meie klientidest suurema osa moodustavad inimesed, kellega on olnud varasem koostöö või siis nende tuttavad ja sugulased.